Đá Mài Amaoe M40 chuyên dụng mài panh nhíp, mũi hàn

90.000

Đá Mài Amaoe M40 chuyên dụng mài panh nhíp, mũi hàn
Đá Mài Amaoe M40 Công Cụ Sửa Chữa sử dụng Cho Sửa Nhíp/Nhíp đầu que hàn sắt/mài Lưỡi thép vàng Đá Mài Dao