Keo UV xanh – đen phủ mạch chống chạm chập

35.000

35.000

Keo UV xanh chống chạm chập là một loại keo chống chạm chập (conformal coating) được sử dụng trong công nghiệp điện tử để bảo vệ mạch điện và linh kiện khỏi tác động của môi trường bên ngoài, đồng thời giảm nguy cơ chạm chập và hỏng hóc.

Đặc điểm nổi bật của keo UV xanh chống chạm chập là khả năng cứng lại nhanh chóng dưới tác động của ánh sáng tử ngoại (UV). Sau khi keo được áp dụng lên bề mặt mạch điện, ánh sáng UV sẽ được sử dụng để kích hoạt quá trình cứng lại, giúp keo nhanh chóng trở thành lớp bảo vệ cứng và bền vững.