Đế nam châm đa năng 2UUL/Amaoe hỗ trợ đổ chân ic

Giá: 250.000

Giá: 250.000

Đế nam châm đa năng 2UUL/Amaoe hỗ trợ đổ chân ic. Giúp anh em tạo chân dễ dàng hơn
Hút vỉ cực chặt ae sẽ ko phải dùng panh để giữ vỉ