Ron chống nước Iphone 11

10.000

Ron chống Nước – Siu Áp iPhone 11

-Chống hở sáng,hở hàm,ọp ẹp trên màn hình iphone.

-Tăng khả năng kháng bụi và chất lỏng như máy mới.