Mũi hàn dao Relife 900M-T-KK đồng nguyên chất dọn keo IC-CPU

65.000

Mũi hàn dao Relife 900M-T-KK

– Mũi hàn dao Relife 900M-T-KK là loại mũi hàn đầu ngắn thích hợp cho máy hàn Quick 936, 236, 937 …