Đế đọc viết EEPROM JCID hỗ trợ iPhone X – iPhone 14 Promax

Giá: 2.550.000

Giá: 2.550.000
Thiết bị đọc / viết Eeprom hỗ trợ AE sàng main, cứu dữ liệu cho khách
* 1 Đế hỗ trợ từ iPhone X – 12 Promax
* 1 đế hỗ trợ từ iPhone 13 – 14 Promax
Em có sẵn 2 hãng JC và Xinzhizao cho AE chọn lựa