Cáp loa cảm biến fix Face ID Luban iPhone X – 12 ProMax dùng cho máy mất thông tin cáp gốc

Giá: 225.000

Giá: 225.000

Cáp loa cảm biến fix Face ID Luban iPhone X – 12 ProMax dùng cho máy mất thông tin cáp gốc

✅THÔNG TIN SẢN PHẨM
Cáp loa trong fix lỗi cho những máy lỗi cáp loa trong còn cáp gốc Đủ mã iPhone X – 12promax
✅AE Cần unbind để lấy thông tin nạp vào cáp loa nhé, hiện nay tool shalou.net đã hỗ trợ full ios cho các máy iPhone

⚠️ Lưu ý phải có Box Luban Online để nạp (L3 Mini, iFace Pro+)
B1: Tải tool trên máy tính www.lbtool.net
B2: Mở tool Luban sau khi cài đặt kết nối iP đang lỗi cáp loa và box luban online vào máy tính
B3: Chọn phần Rosaline/Ambient trên Tool
B4: ấn Cur Device Unbind trên tool để úp file giải mã cáp loa lên Sever
B5: Gắn cáp loa fix lỗi luban vào box online ấn (w) Write Now để nạp file
B6: Gắn vào máy và tận hưởng