Giá kẹp main đầu trâu 2UUL

360.000

Kẹp main đầu trâu OX JIG thương hiệu 2UUL do Mijing sản xuất
Có thể kẹp main, kẹp ic và các chi tiết nhỏ để sửa chữa
Lò xo tạo lực đàn hồi và giữ chắc chắn, chốt giữ thiết kế để kẹp nhanh, đẩy vào thì kẹp, ấn vào chốt sẽ nhả ra