Dây hút thiếc GOOT WICK CP-1515 | CP-2015 | CP-3015

Giá: 38.000

Giá: 38.000

Cuộn Dây hút thiếc GOOT (thương hiệu Goot) của Nhật sản xuất (made in Japan) chất lượng cực tốt, dùng rất thích, dây mềm hút tốt không như các dây hãng khác.

Phân loại:
CP-1515 mặt ngang dây hút 1.5mm, cuộn dài 1.5m
CP-2015 mặt ngang dây hút 2.0mm, cuộn dài 1.5m
CP-2515 mặt ngang dây hút 2.5mm, cuộn dài 1.5m
CP-3015 mặt ngang dây hút 3.0mm, cuộn dài 1.5m
CP-3515 mặt ngang dây hút 3.5mm, cuộn dài 1.5m