Dây cắt kính 0.03mm SS-051 chuyên tách kính màn hình OLED

40.000

Dây cắt kính chuyên trị tách kính màn hình OLED
Dây đc làm bằng vật liệu siêu cứng (Tungsten Alloy Steel )
Độ mỏng nhất hiện tại 0.03mm
Độ cứng: 37.5 HB