Dao tháo màn hình gToolsPro – VTECH

20.000

Dao tháo màn hình gToolsPro
Mẫu này được AE đánh giá tháo màn rất hiệu quả,
kể cả những màn zin tháo lần đầu kết hợp với chút dung dịch phá keo ron nữa là ra phát 1