Chân Socket cho dây kẹp nguồn iPower PRO/MAX từ i.Phone 6-11 Promax

230.000

Chân Socket cho dây kẹp nguồn iPower PRO/MAX từ iPhone 6-11 Promax
Dùng được cho cả dây iPower đời cũ và mới, chỉ cần hàn dây đúng thứ tự là dùng được nhé