Dây kẹp nguồn Android Sunshine SS-905F

130.000

Dây kẹp nguồn Android Sunshine SS-905F
Dây có 8 chân thích hợp kẹp tất cả các dòng android như: Op.po, xiaomi, sam.sung, as.us, hua.wei…