Dây kẹp nguồn iPhone & Android Kaisi K-9066 có đồng hồ báo dòng

650.000

Dây kẹp nguồn iPhone & Android Kaisi K-9066 có đồng hồ báo dòng

Tên sản phẩm:K-9066
Hỗ trợ lên tới 500 đời máy Android (Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi  và các mã iPhone từ 6 – 14 Promax

Đồng hồ báo dòng trực tiếp trên dây tiện lợi