Dây kẹp nguồn iPhone ko chip sunshine SS-908B

160.000

Dây kẹp nguồn iPhone ko chip sunshine SS-908B
Có các đầu dây support iPhone 5-11promax
Dây trần ko có củ chip
#daykepnguoniph