Thiếc hàn nhiệt độ cao 227°C RELIFE RL-406

90.000