Thiếc hàn Nhật cao cấp KELLYSHUN GY618B 183 độ 200gr

330.000

Thiếc hàn Nhật cao cấp KELLYSHUN GY618B 183 độ 200gr
Các bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh để sử dụng được lâu hơn, mỗi lần sử dụng chỉ cần lấy ra một chút rồi bỏ lại tủ lạnh
GY618B SOLDER PASTE
TYPE: GY618B-183℃
LOT: YAC1611002H