Thiếc hàn MaAnt chất lượng cao nhiệt độ 138°C / 158°C / 183°C / 199°C / 217°C

Giá: 90.000

Giá: 90.000

+ Thiếc 138°C: nhiệt thấp phù hợp làm vệ sinh chân ic, hàn các linh kiện, ic phát nhiệt thấp
+ Thiếc 158°C: thích hợp với việc làm viền đóng main X-11ProMax
+ Thiếc 183°C: nhiệt cao phù hợp đóng các loại ổ cứng, CPU
+ Thiếc 199°C: nhiệt cao phù hợp đóng các loại Chip ic Android, CPU Android
+ Thiếc 217°C: thích hợp với việc làm viền đóng main iPhone 12 seri và các máy Android dùng CPU sinh nhiệt cao