Siu dán lồng main iPhone Xs

15.000

Khi AE sàng main hoặc sửa mạch thì cần phải tháo hoặc cắt lồng nhìn rất xấu
Thì Siu dán lồng trên main giúp cho main sạch đẹp như zin