Miếng Silicon tản nhiệt CPU cắt sẵn 2UUL

90.000

Miếng Silicon tản nhiệt CPU cắt sẵn 2UUL giúp tránh lầy pan khi sửa chữa và tản nhiệt cpu sau khi sửa chữa
Kích thước 12x12x1,5(mm)
Lọ 100 miếng