Mạch test cuộn cảm ( cuộn dây ) sửa chữa điện tử – điện thoại

189.000