Lưỡi dao số 16

10.000

Lưỡi dao mổ số 16
Mỗi túi có 10 lưỡi dao
Dùng trong các lĩnh vực y tế
Dùng trong lĩnh vực sửa chữa điện thoại
Dùng trong điêu khắc, cắt …
Lưỡi dao sắc, cứng
Sử dụng cán dao nhỏ