Khay đựng nam châm hút ốc vít tiện lợi

30.000

nay shop mang laji cho anh em kỹ thuật 1 sảm phẩm tiện lợi
Khay đựng ốc vít, đế có hút nam châm.
Giữ ốc tháo lắp không bị thất lạc trong quá trình sửa chữa ngắn hạn.
Phù hợp với chứa ốc vít điện thoại, đồng hồ hoặc các loại đồ sữa chữa lớn khác.v.v.