Keo dán màn hình Zhanlida T8000 _ 50ml

35.000

Keo dán màn hình, dán nắp lưng, ron viền màn hình có nhiều hãng và chủng loại tên khác nhau. Zhanlida T8000 là loại dán tốt, chắc chắn và kết dính nhanh (khô nhanh)

Nếu bạn là kỹ thuật viên ép kính dùng keo cũ cảm thấy chưa chắc chắn và lâu khô thì mình khuyến nghị bạn có thể thử keo dán này.