JC P13 hỗ trợ đọc thông tin ổ cứng BGA110 iP8 -13 Promax. Purple Mode 6-X đổi thông tin ổ cứng,fix xanh 3utools,fix Wifi

5.100.000

C P13 hỗ trợ đọc thông tin ổ cứng BGA110 iP8 -13 Promax. Purple Mode 6-X đổi thông tin ổ cứng,fix xanh 3utools,fix Wifi
Thông tin sản phẩm :

JC P13 là thiết bị đời mới dùng để hỗ trợ cho iPhone làm về fix thông tin máy, fix xanh, unlock WiFi, fix thông tin ổ cứng & đọc ghi chế độ OFFLINE ổ cứng BGA 110 iPhone 8 đến 13 Pro Max