Đồng hồ vip đa tính năng Ampe kìm kẹp dòng NJTY 3266TA đo điện áp AC/DC, đo dòng AC

215.000

Đặc trưng: CỦA Đồng hồ vip đa tính năng Ampe kìm kẹp dòng NJTY 3266TA đo điện áp AC/DC, đo dòng AC

MÁY ĐO KẸP ĐA MỤC ĐÍCH VỚI RANGE TỰ ĐỘNG: Điện áp AC / DC chính xác, Dòng điện AC, Diode, Điện trở và Kiểm tra NCV.