Đồng hồ vạn năng fluke 101

1.050.000

Đồng hồ vạn năng Fluke 101 dây đo đài loan

VAC: 600mV ~ 600 V /3.0%

VDC: 6V ~ 600.0 V /0.5%

R: 400Ω ~ 40 MΩ /0.5%

C: 50 nF ~ 100 μF

F: 50Hz ~ 100kHz

Duty Cycle: 0.1 % đến 99.9 % /0.1 %

Tự động tắt nguồn: có

Kiểm tra liên tục: có

Duty Cycle: có