Đế nhiệt Máy Bóc Tách Ron IP.hone & Vệ Sinh Keo Chân IC

460.000

Bạn đang cần 1 bộ máy ép kính và đặc biệt có làm sửa chữa phần cứng

Thì đây là chính là sản phẩm bạn nên quan tâm ngay lúc này

Vì máy nhiệt bóc tách ron iphone này còn được hỗ trợ cho anh em vệ sinh keo trên IC khi bóc ra khỏi main 1 cách nhanh tróng nhất.