Đế nhiệt iRepair MS1 hỗ trợ X-13 Promax

1.850.000

✨Bộ đế trợ nhiệt tách ghép main Mijing IR iRepair MS1 Support iPhone X đến 14Prm
– Chuyên dùng để tách ghép main trong quá trình sửa chữa điện thoại
Hổ trợ từ iPhone X đến 14 ProMax mới nhất
✨ Đế iRepair MS1 được cập nhật nhiều tính năng như :
✨Khuôn tách main x / xs / xsmax
✨Khuôn tách main 11 / 11 pro / 11 promax
✨Khuôn tách main 12 / 12 mini / 12 pro / 12 promax
✨Khuôn tách main 13 / 13 mini / 13 pro / 13 promax
✨Khuôn tách main 14 / 14 mini / 14 pro / 14 promax
✨Đế làm ic các dòng A8 – A9 – A10 – A11 – A12 – A13 – A14 – A15
✨Đế làm Face ID
✨Đế trợ nhiệt tách đóng míc hay các cáp láy connect và các loại main
✨Và còn rất nhiều tính năng khác….