Combo 10 con mic đàm thoại iPhone 7-11PROMAX ( 6 chân)

90.000

Mic đàm thoại iPhone 7-7Plus-8-8Plus-X-XS-XSM-11-11PRO-11PROMAX ( 6 chân)Dùng thay thế trong các trường hợp lỗi Audio, lỗi mic đàm thoại

Đặc tính sản phẩm Combo 10 con mic đàm thoại i.Phone 7-7Plus-8-8Plus-X-XS-XSM-11-11PRO-11PROMAX ( 6 chân)