Cáp rời P10

110.000

Ngoài 1 sợi dây cap Lighning thông thường để kết nối với máy tính,các box đổi thông tin ổ cứng như P10,ID-Box và iBox còn 1 sợi dây kết nối giữa box và điện thoại,sợi cap này rất quan trọng và k để dùng cap bình thường để thay thế,anh em sử dụng box trong quá trình làm việc bị thất lạc hoặc hỏng có thể mua thay thế.