Bộ 30 mũi mài đa năng ( mài kim loại, mài gỗ, mài ic…)

50.000