Bộ 3 cây tháo máy RELIFE RL-065

45.000

Bộ 3 cây tháo máy RELIFE RL-065, mỗi cây có 1 đầu khác nhau có thể ứng dụng vào nhiều việc

Tháo iPhone – iPad và các loại điện thoại khác