Xốp vệ sinh keo màn hình

3.900

𝑴𝒖́𝒕/𝑿𝒐̂́𝒑 𝑽𝒆̣̂ 𝑺𝒊𝒏𝒉 (10 𝒙 6 𝒙 2𝒄𝒎) 𝑫𝒂̀𝒊 𝒙 𝑹𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒙 𝑪𝒂𝒐 . Chuyên dụng vệ sinh keo màn 𝑂𝑙𝑒𝑑 , 𝐴𝑚𝑜𝑙𝑒𝑑 , 𝐿𝑐𝑑 , 𝐶𝑜̂̉ 𝐶𝑎́𝑝 ,,,,.nhanh chóng, tiết kiệm khăn lau màn, sử dụng được nhiều lần

Ngoài ra có thể dùng rửa bát, bình sữa không xà phòng, vệ sinh giày, nội thất xe hơi cũng rất tốt