Vỉ WL BGA chuyên đổ chân ổ cứng iPhone

55.000

Vỉ WL BGA là vỉ chuyên đổ chân cho các loại ổ cứng của iPhone
BGA60(ổ 60 chân) : từ 5-6Plus
BGA70(ổ 70 chân) : từ 6S-7Plus
BGA110(ổ 110 chân) : từ 8-11 Promax
– Xuất xứ: Trung Quốc