Vỉ làm chân WiFi các dòng IP/ i PAD IPWF:1

Vỉ làm chân Amaoe cho các loại ic WiFi các dòng máy iPhone/ iPad
Hỗ trợ chân ic WiFi iPhone 5 – 11Pro Max
Hỗ trợ chân ic WiFi iPad 2-3-4-5-6, mini1-2-3-4, iPad Pro9.7-Pro12.9

Xuât xứ: Trung Quốc