Vỉ đổ chân viền S20 SM-G980F G981B-N

80.000

Vỉ làm viền nối main Samsung S20 gồm 3 mã vỉ

Mã S20-1-012 hỗ trợ các máy SM-G980F, G981B/N
Mã S20-2-012 hỗ trợ các máy SM-G986F, SM-G985F/G986N
Mã S20-3-012 hỗ trợ các máy SM-G986B/G985F