Thép tách màn hình Qianli 3D

20.000

– Dụng cụ đa năng chuyên nậy, tháo màn hình cực kỳ hữu ích
– Vệ sinh keo ron màn hình rất dễ dàng
…………………………………………………………………