Thanh Fix Face ID loại mới cho Luban L3 Mini hỗ trợ X-15PM

450.000

Dành cho ai đã có box Luban L3 Mini
Thanh Face mới hỗ trợ cáp làm Face không khò hàn của Luban L3 Mini
Hỗ trợ từ X-15PM

– Các dòng máy từ X-12PM Box sẽ đọc cáp cũ và nạp vào cáp mới, rồi gắn nối tiếp vào là OK
– Không cần cắt tháo cáp Face, ko tháo thấu kính 7 màu, không hàn, không khò vẫn Fix OK
– Vẫn hỗ trợ làm face theo kiểu cũ (sang cáp hoặc thay ic Face). Hiện tại các máy 13, 14 vẫn phải làm theo phương pháp này
– Chi phí rẻ, dễ đầu tư. Đầy đủ tool hỗ trợ trên máy tính