Set 5 bộ Siu xốp dán socket trên main IP 7G – 13PRM

19.000

Siu xốp dán socket trên main IP 7G – 13 PRM
– Dùng thay thế mút socket trên main trong quá trình sửa chữa bị hỏng
Giá trên là giá của 5 bộ nhé AE