Panh nhíp Relife đầu thẳng SK-11 | Đầu cong SK-15 ( thân đục lỗ )

35.000

35.000

Panh nhíp Relife đầu thẳng SK-11 | Đầu cong SK-15 ( thân đục lỗ )
Chuyên dụng sửa chữa điện tử viễn thông và các nhu cầu khác.
Sử dụng gắp IC, linh kiện điện thoại, nhặt lông yến, làm đẹp…..
Chất lượng tốt.
Chuẩn kỹ thuật