Nước tẩy keo OCA màn Amoled HBK – 688 siêu mạnh ( Dạng bình xịt )

80.000

Nước tẩy keo OCA HBK – 688 siêu mạnh ( Dạng bình xịt )

Giúp anh em kỹ thuật tẩy keo vệ sinh nhanh chóng

Tẩy keo amoled rất hiệu quả