Miếng tách luồn tháo màn Qianli 0.1mm Curved

30.000

Miếng thép siêu mỏng tách màn hình Qianli 0.1mm Curved
Dụng cụ không thể thiếu cho anh em kỹ thuật làm màn hình và ép kính