Miếng lót cao su chống mất từ cho đế nam châm hỗ trợ tạo chân IC Amaoe PD-C

50.000

Miếng lót silicone PD-C chống mất từ cho đế nam châm Amaoe (kèm theo 2 lưỡi quết thiếc chì số 6 không hút nam châm)

Khi sử dụng đế nam châm có một vấn đề rất lớn xảy ra đó là từ tính của nam châm bị mất đi khi khò nóng vào

Cái này là do tính chất của nam châm, và khi mất đi không thể phục hồi. Vì thế cần cách nhiệt cho nó

Đây chính là miếng lót hiệu quả và hữu hiệu giải quyết chống mất từ tính cho nam châm Amaoe

Phù hợp cho tất cả các loại đế nam châm