Máy kích chập, dò chạm chập B&R JC-30A 4V-30A giá rẻ

500.000

+ Dò tìm IC chập, ngắn mạch hay rò tụ chỉ trong 1s.
+ Lưu trữ bằng pin với cổng xạc USB Type C
+ Dòng điện cao nhất có thể đạt đến 30A, vị trí chạm sẽ nóng lên ngay lập tức