Kính hiển vi 3 mắt MaAnt Sky Eye T3 ( 3 mắt song song )

6.000.000