IC Nguồn Baseband PMD9655 Qualcomm 8,8P

50.000

IC Nguồn Baseband BB PMD9655 Qualcomm 8,8P

Cung cấp thiết bị sửa chữa – Kính hiển vi – Máy khò hàn chính hãng – Dụng cụ hỗ trợ sửa chữa – Vật tư tiêu hao