IC Face ID hãng JC Sửa Face ID dùng chung X-12 Promax và iPad Pro 3/4 (Romeo 2)

78.000

IC Sửa Face ID hãng JC dùng chung từ X-12 Promax và iPad Pro 3/4.
Loại này là phiển bản mới ( Romeo2) có độ dày mỏng hơn bản ver 1 cũ (Romeo)
Có chấm định vị góc IC.
Ko cần đóng 2 tầng như Luban hiện tại.
Làm việc nhanh hơn, Tiết kiện thời gian.