Dung dịch nước tẩy keo 502 MIGOBON

30.000

Dung dịch tẩy keo 502 MIGOBON
Cách dùng bôi vào phần keo cần gỡ đợi 30s lau sạch, nếu vẫn còn lại làm như trên đến khi hết, hoặc gỡ ra được