Điều khiển nhiệt độ REX C100 RELAY ( rời )

250.000

Bộ điều khiển nhiệt độ nay đã có đồ thay thế .

Bộ điều khiển nhiệt độ Rex C100 chính hãng.

Làm việc trực tiếp nguồn 220Volt xoay chiều.

Bộ chuyển đổi nguồn điện 12volt đáp ứng dòng cao, giúp thiết bị hoạt động hiệu quả và ổn định hơn.